Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15Y0005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Starlight)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15Y0005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Starlight)

39.890.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15Y0005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Starlight)
Giá bán: 39.890.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 16GB
Ổ cứng: 512GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W0009D (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Space Gray)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W0009D (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Space Gray)

39.890.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W0009D (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Space Gray)
Giá bán: 39.890.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 16GB
Ổ cứng: 512GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z1600005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Midnight)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z1600005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Midnight)

39.890.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z1600005A (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Midnight)
Giá bán: 39.890.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 16GB
Ổ cứng: 512GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY33SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Midnight)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY33SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Midnight)

27.490.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY33SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Midnight)
Giá bán: 27.490.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 8GB
Ổ cứng: 256GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W00056 (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Silver)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W00056 (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Silver)

39.890.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air Z15W00056 (M2 8-core CPU/ 16Gb/ 512GB/ 10 core GPU/ Silver)
Giá bán: 39.890.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 16GB
Ổ cứng: 512GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXW3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Space Gray)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXW3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Space Gray)

27.490.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXW3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Space Gray)
Giá bán: 27.490.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 8GB
Ổ cứng: 256GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY13SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Starlight)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY13SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Starlight)

27.490.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLY13SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Starlight)
Giá bán: 27.490.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 8GB
Ổ cứng: 256GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXY3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Silver)

Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXY3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Silver)

27.490.000
Còn hàng
Máy tính xách tay Apple Macbook Air MLXY3SA/A (M2 8-core CPU/ 8Gb/ 256GB/ 8 core GPU/ Silver)
Giá bán: 27.490.000 Bảo hành: 12 Tháng. Hàng chính hãng
Mô tả tóm tắt:
Bộ VXL: Apple M2
Bộ nhớ RAM: 8GB
Ổ cứng: 256GB
Card màn hình: VGA Apple
Kích thước màn hình: Khoảng 13 inch
Sản phẩm đã xem
Copyright ©2020 minhchaucomputer.vn. Xem phiên bản Mobile