Hãng sản xuất
Màu sắc
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

3.950.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16
Giá bán: 3.950.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16
- Kiểu hủy : Sợi
- Số lượng hủy : 12 tờ A4 (80gm)
- Kích thước hủy : 4x35 mm
- Hoạt động liên tục : 1 giờ
Máy hủy tài liệu Silicon PS812C

Máy hủy tài liệu Silicon PS812C

2.190.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS812C
Giá bán: 2.190.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Kiểu hủy: Hủy sợi
Công suất hủy: < 10 tờ
Khả năng hủy: Ghim bấm, thẻ nhựa
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

4.150.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23
Giá bán: 4.150.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23
- Kiểu hủy : Vụn
- Số lượng hủy : 8 tờ A4 (80gm)
- Kích thước hủy : 2 x 10 mm
- Hoạt động liên tục : 2 giờ
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD

Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD

4.190.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD
Giá bán: 4.190.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Kiểu hủy: Hủy sợi
Công suất hủy: Từ 10 - 20 tờ
Khả năng hủy: Huỷ đinh kẹp, Huỷ cards, huỷ CD/ DVD
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

4.990.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30
Giá bán: 4.990.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30
- Kiểu hủy : Sợi
- Số lượng hủy : 18 tờ A4 (80gm)
- Kích thước hủy : 4x35 mm
- Hoạt động liên tục : 4 giờ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16

3.990.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16
Giá bán: 3.990.000 Bảo hành: 12 tháng chĩnh hãng
Mô tả tóm tắt:
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16
- Kiểu hủy : Vụn
- Số lượng hủy : 6 tờ A4 (80gm)
- Kích thước hủy : 2 x 10 mm
- Hoạt động liên tục : 1 giờ
Máy hủy tài liệu Ziba HC-52

Máy hủy tài liệu Ziba HC-52

4.950.000
Còn hàng
Máy hủy tài liệu Ziba HC-52
Giá bán: 4.950.000 [Giá chưa có VAT] Bảo hành: máy 01 nămdao cắt 01 năm
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh 3x30mm
Công suất hủy (70g A4): 12
Tốc độ hủy 3.5m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 21L
Máy hủy tài liệu Ziba HC-27

Máy hủy tài liệu Ziba HC-27

2.690.000
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Ziba HC-27
Giá bán: 2.690.000 [Giá đã có VAT] Bảo hành:
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh: 3x16mm
Công suất hủy (70g A4): 6
Tốc độ hủy 3.5m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy: 15L
MÁY HỦY TÀI LIỆU ZIBA HC-38

MÁY HỦY TÀI LIỆU ZIBA HC-38

3.590.000
Đặt hàng
MÁY HỦY TÀI LIỆU ZIBA HC-38
Giá bán: 3.590.000 [Giá đã có VAT] Bảo hành:
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh 3x10mm
Công suất hủy (70g A4): 7-8
Tốc độ hủy 3.5m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 17L
Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38 - Hủy Sợi

Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38 - Hủy Sợi

4.790.000
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu ZIBA HS-38 - Hủy Sợi
Giá bán: 4.790.000 [Giá đã có VAT] Bảo hành:
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành sợi 3.8mm
Công suất hủy (70g A4): 14-15
Tốc độ hủy 3.5m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 17L
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD

Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD

6.690.000
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410CD
Giá bán: 6.690.000 Bảo hành: máy 02 năm : dao cắt 02 năm
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh 2.5x15mm
Công suất hủy (70g A4): 9-11
Tốc độ hủy 3.5m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 28L
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD

Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD

7.690.000
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD
Giá bán: 7.690.000 Bảo hành: máy 02 năm ; dao cắt 02 năm
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh 2x10mm
Công suất hủy (70g A4): 13-15
Tốc độ hủy 3.8m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 30L
Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

Máy hủy tài liệu LBA P-13CD

6.590.000
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu LBA P-13CD
Giá bán: 6.590.000 Bảo hành: máy 02 năm ; dao cắt 02 năm
Mô tả tóm tắt:
Vụn thành mảnh 3x18mm
Công suất hủy (75g A4): 13-15
Tốc độ hủy 4.0m/phút
Miệng cắt rộng: 220mm
Thùng giấy 28L
Sản phẩm đã xem
Copyright ©2020 minhchaucomputer.vn. Xem phiên bản Mobile